Website over Klein Deuteren en familie de Leeuw.
voorhuis
  Dit is een website over de boerderij Klein Deuteren te ´s Hertogenbosch en zijn voormalige bewoners familie De Leeuw. Deze boerderij staat bovenop een terp aan de Oude Vlijmenseweg 114.
Mocht iemand een link vinden met deze familie, dan mag men mij hierover inlichten. Op bijna alle foto's en kaartmateriaal zit copyright. Dit wordt per afbeelding vermeld.
 
  Over mezelf:  
 

Ik heb ooit een cursus beginners-genealogie gevolgd onder leiding van Leny Aben-Nederpeld van de NGV. Op het eind moesten we iets schrijven zodat het in een klein boekje werd gebonden. Ik verkoos te schrijven over de boerderij Klein Deuteren te ´s Hertogenbosch. In eerste instantie verwachtte ik niets te kunnen vinden, maar ik vergiste me hierin, als je maar naar de archieven gaat. Ik moet dan ook nog steeds onderzoek verrichten in het kadaster.
In de loop der tijd moet ik nog een site maken voor ´Vroemen´ en ´van Dongen´.

In 2004 raakte ik (op 45 jarige leeftijd) linkszijdig verlamd door een herseninfarct, waardoor het nu nog meer een uitdaging is om deze site op peil te houden. Mocht u een niet werkende link aantreffen, waarschuw mij dan. Ook is er een link bijgekomen over mij en mijn nieuwe creaties die ik nu creëer en in de toekomst, deze zijn te vinden bij 'over mij'. Alles is veranderd. Schroom niet om met mij in contact te treden. Genealogie is nog steeds mijn passie en de contacten moeten blijven. Ook tracht ik nog steeds deze website zelf bij te houden. Dit was en is mijn grootste hobby, en vooral nu doordat mijn korte termijngeheugen kapot is. Wel helpt mijn zus mij nu, omdat ik niet alles meer kan. Mijn persoonlijke verhaal vind u hier.

Tips zijn altijd welkom

 
  De boerderijen Klein en Groot Deuteren.  
 

Deuteren was vroeger een gehucht, welke bestond uit twee boerderijen op terpen, namelijk Groot Deuteren en Klein Deuteren en diverse andere boerderijen bij Groot Deuteren. Klein Deuteren is de boerderij, welke heden ten dage ligt binnen de grenzen van ´s Hertogenbosch, maar voor 1932 nog behoorde bij Deuteren. In 1932 begon de eerste lintbebouwing aan de Oude Vlijmenseweg tussen Groot en Klein Deuteren en vanuit Cromvoirt. In 1872 schreef Schutjes, dat de gemeente Cromvoirt bestond uit Deuteren en uit Cromvoirt.

Het woord Deuteren komt niet uit het Frans van het woord 'deux terrain', welke twee terreinen zou betekenen. De naam is afgeleid van het woord ´de Oeteren´ uit 1329. In mei 1629 werd er op een kaart van Prempart een kelder vermeld door middel van ´La Cave´ op de huidige locatie van Klein Deuteren. Uiteraard NIET HET HUIDIGE KLEIN DEUTEREN. De laatste kaart bewijst dit. Website over Klein Deuteren en familie de Leeuw.

Website over Klein Deuteren en familie de Leeuw.
voorhuis
  Dit is een website over de boerderij Klein Deuteren te ´s Hertogenbosch en zijn voormalige bewoners familie De Leeuw. Deze boerderij staat bovenop een terp aan de Oude Vlijmenseweg 114.
Mocht iemand een link vinden met deze familie, dan mag men mij hierover inlichten. Op bijna alle foto's en kaartmateriaal zit copyright. Dit wordt per afbeelding vermeld.
 
  Over mezelf:  
 

Ik heb ooit een cursus beginners-genealogie gevolgd onder leiding van Leny Aben-Nederpeld van de NGV. Op het eind moesten we iets schrijven zodat het in een klein boekje werd gebonden. Ik verkoos te schrijven over de boerderij Klein Deuteren te ´s Hertogenbosch. In eerste instantie verwachtte ik niets te kunnen vinden, maar ik vergiste me hierin, als je maar naar de archieven gaat. Ik moet dan ook nog steeds onderzoek verrichten in het kadaster.
In de loop der tijd moet ik nog een site maken voor ´Vroemen´ en ´van Dongen´.

In 2004 raakte ik (op 45 jarige leeftijd) linkszijdig verlamd door een herseninfarct, waardoor het nu nog meer een uitdaging is om deze site op peil te houden. Mocht u een niet werkende link aantreffen, waarschuw mij dan. Ook is er een link bijgekomen over mij en mijn nieuwe creaties die ik nu creëer en in de toekomst, deze zijn te vinden bij 'over mij'. Alles is veranderd. Schroom niet om met mij in contact te treden. Genealogie is nog steeds mijn passie en de contacten moeten blijven. Ook tracht ik nog steeds deze website zelf bij te houden. Dit was en is mijn grootste hobby, en vooral nu doordat mijn korte termijngeheugen kapot is. Wel helpt mijn zus mij nu, omdat ik niet alles meer kan. Mijn persoonlijke verhaal vind u hier.

Tips zijn altijd welkom

 
  De boerderijen Klein en Groot Deuteren.  
 

Deuteren was vroeger een gehucht, welke bestond uit twee boerderijen op terpen, namelijk Groot Deuteren en Klein Deuteren en diverse andere boerderijen bij Groot Deuteren. Klein Deuteren is de boerderij, welke heden ten dage ligt binnen de grenzen van ´s Hertogenbosch, maar voor 1932 nog behoorde bij Deuteren. In 1932 begon de eerste lintbebouwing aan de Oude Vlijmenseweg tussen Groot en Klein Deuteren en vanuit Cromvoirt. In 1872 schreef Schutjes, dat de gemeente Cromvoirt bestond uit Deuteren en uit Cromvoirt.

Het woord Deuteren komt niet uit het Frans van het woord 'deux terrain', welke twee terreinen zou betekenen. De naam is afgeleid van het woord ´de Oeteren´ uit 1329. In mei 1629 werd er op een kaart van Prempart een kelder vermeld door middel van ´La Cave´ op de huidige locatie van Klein Deuteren. Uiteraard NIET HET HUIDIGE KLEIN DEUTEREN. De laatste kaart bewijst dit. De laatste kaart bewijst dit. Het huis lag wel in gruzelementen (GEBROKEN PANNENHUIS)

Er wordt op 1 kaarten vòòr 1629 namelijk de aanwezigheid van een heuvel of een kapot huis getoond. Vanaf de IJzertijd zou er bewoning zijn geweest op deze natuurlijke dekzandhoogte. Dit is gebleken uit recentelijke opgravingen uit 1993 op het gedeelte waar de schuur stond. De naam wordt voor het eerst pas vermeld met Kleyn Deuteren op een kaart van 1740. Hierop staat dan een bebouwing getekend.

 
  Voormalige bewoners De Leeuw.  
 

In 1794 hadden de Fransen op deze locatie een verdekte opstelling voor een batterij. Volgens overlevering in mijn familie zou het huis tijdens de Franse Oorlog gedeeltelijk vernietigd zijn. Op een Franse kaart uit 1794 staat het voorste deel van het pand. Verder staan er los nog twee kleine gebouwtjes voor en stond er achter de boerderij nog een gebouw.
In de voorgevel zit een steen waarop vermeld staat ´P. de Leeuw heeft den eersten steen gelegt 18 1/6 14´ (01-06-1814). Vermoedelijk is dit Peter de Leeuw geweest. Hij was toen ongeveer 10 jaar oud. Maar wat mijn oma ook vertelde, was dat er een kanonskogel (Op youtube staat een filmpje waarbij ook bij de boerderij GROOT DEUTEREN verteld word over kanonskogels. Maar deze zijn bij de verbouwing later erin gezet voor het verhaal en dit is ook zo bij KLEIN DEUTEREN gebeurd) . Dit is waarschijnlijk in 1794 gebeurd.
Het huis Klein Deuteren is zeker vanaf 1814 tot 1925 bewoond geweest door de familie de Leeuw en hun nazaten. Toen Maria Brok (weduwe van Antonius de Leeuw) naar een oude van dagen tehuis ging, werd het huis per opbod verkocht aan de familie. Niemand wilde het hebben. Uiteindelijk bleef het bij Jan Hendrik Hubert Vroemen, haar schoonzoon. Hij is er met zijn vrouw gaan wonen (rond 1879-1881). Zelf bleef hij nog werken in Horst (Limburg). Omdat Jan Hendrik Hubert Vroemen vroeg overleed in 1894 (het jongste kind was nog geen twee jaar oud), had Margaretha Jacoba de Leeuw, zijn vrouw, toch nog iets aan het huis. Om inkomen te krijgen is zij koeien en kippen gaan houden en verkocht de melk. Zondags kwamen er mensen om te roeien, te jagen en kinderen kwamen er voor de speeltuin. In de winter werd de terp namelijk omringd door water. Al die tijd, dat het huis bij de familie de Leeuw hoorde, is het ook een café geweest.

Hendrik de Leeuw heeft getracht burgemeester te worden van Cromvoirt. Hij was wel geschikt, maar omdat hij op Klein Deuteren woonde werd hij afgewezen, omdat als hij mensen zou trouwen, hij hen misschien zou verplichten om het feest te houden op Klein Deuteren, waar hij een cafe had. Wel zat hij in het armenbestuur. In 1824 is er een veerdienst geweest tussen Deuteren_Vlijmen en Den Bosch. De prijs was vastgelegd door het bestuur. Ik heb hier nog geen afbeeldingen hiervan.

 
  De voorouders de Leeuw komen uit Loon op Zand.  
  De kelders onder Klein Deuteren.  
  Er zitten DRIE kelders in het huis. Op zich niet zo vreemd, omdat het pand uit twee verschillende panden heeft bestaan. Een voorste gedeelte en een achterste gedeelte met daaraan bevestigd een grote schuur.
Onder het voorste huis is een tongewelfde kelder gebouwd van vóór 1814. Het voorste pand is boven deze kelder gebouwd. De kelder zit niet met zijn bovenkant aan het pand vast. Op de kaarten uit 1794 wordt het achterste pand nog niet getekend. Vermoedelijk werd dit tussen 1814 en 1832 gebouwd tegelijkertijd met zijn vierkante kelder.
De eerste vermelding was een redoute genaamd "La Cave"op de kaart van Prempart uit 1629 op die lokatie is een redoute met opslag voor munitie geweest wat misschien een voorloper is van de huidige tongewelfde kelder.
 
  De boerderij Klein Deuteren.  
  In de linkerzijmuur zou zich mogelijk 14de eeuws muurwerk bevinden. Dit is waarschijnlijk van andere gebouwen uit de omgeving. Bij de heropbouw in 1814 heeft men sloopstenen gebruikt. Op een kaart uit 1832 staat het complete pand met het voorste en achterste huis, schuur en bijgebouwen. Het dak van het voorste pand is in 1906 anders geweest als nu. Toen zaten er al dakpannen op en zat er alleen op de schuur gedeeltelijk stro. Er is een foto, waarbij de familie De Leeuw voor de linkerzijgevel staat, waarop het voorste en het achterste pand te zien is. In de linkergevel van het voorste huis zaten 3 ramen en geen deur. In achterste huis, zat een voordeur (in het tegenwoordige pand omgebouwd tot een raam). Vóór 1925 werd het bewoond door de familie Johannes Antonius Hendrikus Vroemen (Jan, afstammeling van De Leeuw). Hij was mede grondlegger van de Bossche zeilsport. Tussen 1906 en 1949 moet er een verbouwing zijn geweest, waarbij de toegangsdeur van het achterste huis werd verbouwd tot een raam. Het meest rechtse raam werd veel later verbouwd tot een deur. De linkerzijgevels van de twee verschillende huizen werd gelijk getrokken, zodat er geen onderscheid meer te zien was.  
  Voormalige bewoners Kauwenberg.  
  In 1930 werd er door de toenmalige bewoner Johannes Kauwenberg (Jan) een benzinepomp geplaatst. Hij heeft hier van 1925 tot 1950 gewoond. In de tweede wereldoorlog kreeg Klein Deuteren 7 voltreffers te verduren, waarbij het dak beschadigd werd. Vóór de verbouwing van 1950 werd het achterste huis gebruikt als kippenstal. Na 1950 betrokken andere familieleden van Kauwenberg de boerderij. Zij hielden er een slopersbedrijf. Er stond van 1794 tot 1988 nog een klein huisje onder aan de voet achter Klein Deuteren. Het voorste gedeelte was ten tijde van de familie de Leeuw en de familie Kauwenberg een café; heden ten dagen zit er nog steeds een bar in, die welliswaar niet meer in gebruik is.
In de lange gang die door het gebouw loopt, lagen vroeger zeer oude tegels met versiering.
 
  De omgeving van Klein Deuteren en zijn verdwenen vlonder.  
  Bij Klein Deuteren is op diverse oude kaarten een bruggetje te zien. Van deze vlonder (oftewel Den Drag Boom genaamd) over de Vliet / de Pomp Hoekse Wetering is een foto bewaard gebleven. De foto is genomen met de rug naar Klein Deuteren en gericht naar de Janspoort. De Vliet en het bruggetje zijn compleet van de aardbodem verdwenen. Dit bruggetje staat wel op oudere kaarten getekend. Op de website van Tilburg University is hiervan een afbeelding te zien met zijn omgeving. Dit is waarschijnlijk de vlonder, welke diverse malen door middel van reparaties vermeld wordt in geschiedenis.  
  Er liep een tram langs Groot-Deuteren en Klein-Deuteren. Ook genaamd tangentlijn.