Website about Little Deuteren and the family de Leeuw.
voorhuis
 
Adriaan de Leeuw en Adriana van Bokhoven,and Hondertmorgen/Honderdmorgen nog steeds mee bezig

 

Een boerderij tegenover de terp Groot Deuteren heet bde honderd morgen. Zoals eerder vermeld zei ik dat deze bewoond was geweest,door een nazaat van familie de Leeuw. Dit kwam aan het licht doordat ik op de hoogte werd gesteld door de familie Voets-Mathijssen, die nog originele documenten in hun bezit hadden. Een familid wilde een doosje met deze documenten verbranden. Zij zagen er wel iets belangrijks in en haalden het doosje uit het vuur. Bij deze documenten zat een obligatie waarin vermeld werd dat Adriaan de Leeuw en Adriana van bokhoven geld (600 gulden) leenden van eene Willem van Leeuwen, een rijke bierbrouwer. van de Halsche Barrier onder Boxtel. gedateerd 12 februari 1841 te 's Hertogenbosch. Willem was eigenaar van een huis tegenover hun. Als er in de archieven staat dat iemand geboren was op Groot Deuteren was dit in het geval van Adriaan de Leeuw NIET de terp GROOT DEUTEREN, maar bedoelden ze in een van de huizen rondom groot Deuteren. De boerderij de Honderd Morgen werd omschreven als de boerderij aan de rand van de HONDERD MORGEN.

A farm across the mound Great Deuteren was called farm on the corner of the hundred acres. As mentioned earlier I said that it had been inhabited by a family descendant of the Lion (living in Klein Deuteren). This came to light because I was informed by the family-Voets Mathijssen, who have original documents in their possession. A familid wanted a box with these documents burned. They saw something important in the box and pulled out of the fire. This document was a bond that was mentioned that the Lion Adrian and Adriana van Bokhoven money (600 dollars) borrowed from a Willem van Leeuwen, a wealthy brewer. Halsche of the Barrier in Boxtel. dated February 12, 1841 in 's Hertogenbosch. William owned a house opposite them. If the archives that someone was born in Great Deuteren was in the case of Adriaan de Leeuw NOT GREAT Deuter the mound, but they mean one of the big houses around Deuteren. The farm was described as the Hundred Tomorrow the farm on the edge of the hundred acres.

 

 


From a notary protocol 169 28/03/1771 121r Transportation
For aldermen appeared Wouter van Vught in Vught Vorster Udo tribunal, authorized by the collector of verponding 'to Jan van Boxtel Cromvoirt. See Vught authorization dated 31.12.1770. He sells to Adriaan de Leo, residing in Deuteren, a house with accessories called the Delft located in Deuteren. Belender (In belender is always about land. Usually, a field, or similar field
but it is also the ground where a house on it. So it's about
The owner of the land, next to your ground, or the ground where the
to act in the deed.) NN van der Meulen. The house was owned by Arnold van der Meer and is sold for back taxes to recover.

hondertmorgen als kleuterschool

Number: 0030112
Document: Photo
Location: 's-Hertogenbosch
, Deutersestraat;
Description: Farm on the corner of the Hundred Tomorrow, which temporarily housed kindergarten Deuteren. Teacher with infants in the farm. This was a temporary shelter for the child to Oeteldonkseweg
Date: 12/19/1941
Copyright: the South, the Fotopersbureau, 't Zuiden, Fotopersbureau Het

drawing by Kees Koster: back: one hundred tomorrow
achterzijde
in Atlantis: see pictures there (direct link)

Adriaan de Lion had a decoy for ducks.

Called "Cage in Boschveld". Location: on the floor in the morning four Bossche Field "Behind the Mountains on Deuteren"

Below an old map on a Google Maps printout. Mouse over the picture. Upper arrow belongs to a farm where a "Lion" lived. Lower arrow points to the farm on a mound called. "Great Deuteren"