Farm 'Klein / Little Deuteren' and the family 'de Leeuw'.
voorhuis plattegrond

neder;andse vlag

English flag

Deze website gaat over de voormalige
boerderij /cafe Klein Deuteren te Den Bosch
en zijn vroegere bewoners familie de Leeuw.
Deze boerderij staat bovenop een terp aan
de Oude Vlijmenseweg 114.
Tevens met de namen
van al mijn voorouders.

Op alle kaarten zit copyright.
Op sommige foto's geen copyright.
This website is about a farm / cafe called 'Little Deuteren' and its former occupants 'de Leeuw'.
The location of this place is at the westside of
Bois le Duke in the Netherlands. Nowadays it
is lying between the borders of Bois le Duke.
It is build on top of a natural mound.
Also with the names of all my ancestors.

On all the charts is copyright
.
On some pictures is no copyright.

Gemaakt door: / Made by:
Jacqueline van Dongen.
eigen website: www.jacquelinevandongen.com
Best seen with: / Het beste te bekijken met:
1024x768 and with javascript on.
Under construction!

Backup editor, Clementine Houben